Home
Contact
Nieuws
 

 
FAMILIE KNOTTNERUS

STICHTING

WAPEN

GESCHIEDENIS

HISTORISCHE PLAATSEN

BEKENDE KNOTTEN

GENEALOGIE

RE‹NIES

KNOTTEKISTJE

SURFTIPS

Bekende Knotten

 

ir. Cornelius Samuel Knottnerus

 


 

Otto Samuel Knottnerus - President-Directeur

der Ned. Indische Gas Mij. N.V. Rotterdam

 

 

Een bronzen plaquette van Otto Samuel Knottnerus

Vermoedelijk een unicum,

aangeboden bij het afscheid/40-jarig dienstverband

van Otto Samuel Knottnerus bij de Handelsmij/OGEM

(in particulier bezit)

 


 

Ds. A.M. Knottnerus - Predikant-Directeur

van het Ned. Herv. Diakonessenhuis te Arnhem

 


 

Ds. Ivo Gaukes Knottnerus - predikant

 


 

Ds. Ivo Gaukes Knottnerus - predikant

 


 

Jan Boer Knotnerus

 

Jan Boer Knotnerus, geboren op zaterdag 2 juli 1864 te Vriezenveen, overleden op maandag 26 september 1904 te Vriezenveen op 40-jarige leeftijd, begraven op donderdag 29 september 1904 te Vriezenveen, gehuwd met Adriana Carolina Verhoef, geboren op donderdag 9 mei 1867 te Leiden.

 

Zoon van Jan Boer Knottnerus, predikant te Vriezenveen van 1859 t/m 1864. Hij begon zijn loopbaan op 23 februari 1890 te Cothen; 3 jaar daarna te Rhoon. In 1896 beroepen van Rhoon en op 29 november 1896 bevestigd door zijn zwager ds. Van Noppen te Leerdam als predikant van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Hij bleef te Vriezenveen predikant tot zijn overlijden in 1904 en werd vanuit zijn kerk begraven. Vanaf het jaar 1580 waren steeds ťťn of meer leden der familie Knotnerus predikanten bij de N.H. kerk.

 

Bij de begrafenis van ds. J. Boer Knotnerus spraken de heeren Simpelaar, godsdienstonderwijzer, ds. Adriani van Almelo als practor van den Ring, ds. Kromsigt als voorzitter van het comitť tot verspreiding aan de beginselen der confessioneele vereeninging, ds. Los van Barneveld, als een der oudste vrienden, ds. Gunning van Rijssen als vriend en ringbroeder en een der Christelijke onderwijzers, terwijl de broeder van ds. Knottnerus met een woord van hartelijken dank aan allen eindigde.

 

In de kerk, die tot aan de uiterste hoeken bezet was, sprak de consulent der gemeente, ds. Rijnenberg van Wierden een woord tot de bedroefde betrekkingen en tot de gemeente. Na den consulent sprak ds. Van Noppen van Scheveningen, zwager van den overledene, een deelnemen en ernstig woord. Ruim 40 jaar geleden was er een dergelijke begrafenisplechtigheid in dezelfde kerk.

 

Toen gold het den vader, die zoozeer in Vriezenveen geliefd was en 5 jaar werkzaam was geweest, terwijl zijn zoon alhier 8 jaar de kerk had gevierd. Met het zingen van Ps. 89 vers 8 en gebed werd de plechtigheid geŽindigd.

 

Bron: www.oudvriezenveen.nl

 


 

Bent u ook in het bezit van afbeeldingen van familieleden

die van belang voor onze familie zijn (geweest)?

 

Laat het ons weten! Schrijf naar: stichting@knottnerus.org

 

naar boven

 
© Stichting Fam. Knot(t)nerus