Home
Contact
Nieuws
 

 
FAMILIE KNOTTNERUS

STICHTING

WAPEN

GESCHIEDENIS

HISTORISCHE PLAATSEN

BEKENDE KNOTTEN

GENEALOGIE

RE‹NIES

KNOTTEKISTJE

SURFTIPS

Knottekistje

 

Het hoe en waarom van het Knottekistje?

 

In vroeger eeuwen speelde in sommige delen van ons land het Knottekistje een bepaalde rol. Wanneer een jonge man namelijk zijn oog had laten vallen op een jonge vrouw, dan maakte hij gebruik van dit kistje. Het kistje zelf was rechthoekig, van zilver en van buiten geheel voorzien van omlijste taferelen betrekking hebbend op verkering en huwelijk; het geheel stond op vier voetjes en kon worden afgesloten met een deksel in de vorm van een halve cilinder waaraan een hengsel was bevestigd.

Wat deed nu de verliefde jongeman met dit fraai uitgevoerde kistje? Hij knoopte een zijden zakdoek losjes om enkele gouden 'muntstukken heen en legde deze er in. Vervolgens overhandigde hij het kistje aan het meisje van zijn keuze en wachtte gespannen af. Na enige tijd haalde hij het dan op. Was de knoop uit de zakdoek verwijderd, dan betekende dat voor hem een afwijzing, maar bleek de knoop aangetrokken, dan stemde zij met zijn aanzoek in.

 

In elk geval heeft het Knottekistje alles te maken met het aanknopen van banden tussen mensen die bij elkaar willen behoren. Ziehier de analogie met ons familieblad. Het eerste nummer van "'t Knottekistje" - het contactblad van de familie Knot(t)nerus verscheen in 1984.

 

Lees een artikel over een knottekistje.

 

Klik op de afbeelding om het Knottekistje te downloaden.


't Knottekistje 2017:
Knottekistje 2017
't Knottekistje 2016: 't Knottekistje 2015: 't Knottekistje 2014: 't Knottekistje 2013:
Knottekistje 2016 Knottekistje 2015 Knottekistje 2014
't Knottekistje 2012: 't Knottekistje 2011: 't Knottekistje 2010: 't Knottekistje 2009:
       
't Knottekistje 2008:

't Knottekistje 2007:

't Knottekistje 2006: 't Knottekistje 2005:

       
't Knottekistje 2004: 't Knottekistje 2003: 't Knottekistje 2002: 't Knottekistje 2001:
       
't Knottekistje 2000: 't Knottekistje 1999: 't Knottekistje 1998: 't Knottekistje 1997:
       
't Knottekistje 1996: 't Knottekistje 1995: 't Knottekistje 1992: 't Knottekistje 1984:
       

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie: Hans Knottnerus.

naar boven

 
© Stichting Fam. Knot(t)nerus