Home
Contact
Nieuws
 

 
FAMILIE KNOTTNERUS

STICHTING

WAPEN

GESCHIEDENIS

HISTORISCHE PLAATSEN

BEKENDE KNOTTEN

GENEALOGIE

REÜNIES

KNOTTEKISTJE

SURFTIPS

Nieuws

en interessante feiten

 

Heeft u ook nieuws? Schrijf naar: stichting@knottnerus.org


Rekeningnummers van de Stichting

 

Van onze bankrekeningnummers bij de ABN Amro zijn er inmiddels ook IBAN nummers beschikbaar:

 

Bestuursrekenening: NL97ABNA0428152449

 

Spaarrekening: NL61ABNA0476909856

 


Knottekistje 2014

 

Knottekistje - het contactblad van de familie Knot(t)nerus:

Zie hier de electronische versie van Knottekistje 2014.


Nieuwe bestuursleden gezocht!

 

We zoeken voor het bestuur 1 á 2 nieuwe bestuursleden:
- Iemand die het bestuur wil versterken.
- Iemand die zich met de genealogie wil bezig houden.
- Iemand voor activiteiten op de social media.


Kent u iemand of hebt u zelf interesse? Laat het ons dan weten met een mailtje.


Eventueel kunnen we binnen het bestuur de taken anders verdelen. Dus bovengenoemde interesses zijn niet bindend.
We gaan bij suggesties gesprekken aan en het huidige bestuur zal dan een keuze maken. Een en ander in overeenstemming met de statuten van de Stichting.

 


Reünie 2015!

 

Op zondag 13 september 2015 staat de volgende reünie gepland. We hebben destijds als bestuur besloten om de reünie om de vijf jaar te houden en dan in het najaar, omdat in het voorjaar de weekenden tussen de korte vakanties en speciale dagen soms beperkt waren qua keuze en mogelijkheden.

We hebben daarom de tweede zondag in september als vaste dag genomen. Momenteel zijn nog niet alle details rond, dus het blijft nog even een verrassing waar we in september bij elkaar komen. Wel kan ik zeggen dat het centraal in het land ligt, zodat we de reistijd proberen te middelen.

Het is geschikt voor jong en oud en we hopen dan ook dat jullie het als een combinatie zien van een dagje uit maar ook de mogelijkheid om weer familie leden te zien maar zeker ook te ontmoeten.

Voor de zomervakantie sturen we een mailing rond naar alle “Knotten” woonachtig in Nederland met alle informatie inclusief een inschrijvingsformulier, welke per post of digitaal naar ons kan worden toegestuurd. Uiteraard zal dan ook de informatie op deze site te vinden zijn.

Dus: noteer alvast zondag 13 september in je agenda.

 


Genealogieboek


De genealogie is geheel vernieuwd. De nieuwe versie geeft meer informatie en bevat de laatste wijzigingen. Het gaat om een zwart/wit gedrukt exemplaar met een zwarte tape als rug.

 

 

We willen een exemplaar voor u laten afdrukken, maar we doen dat alleen op bestelling. Voor € 20,— krijgt u hem thuis gestuurd. U kunt € 20 euro overmaken op rek. nr. 47.69.09.856 bij de ABN AMRO t.n.v. penningmeester St. Fam. Knottnerus te Nijverdal. O.v.v uw naam en adres gegevens.

 


De Knottnerus Dam

 

In de Verenigde Staten van Amerika bestaat een dam, die vernoemd is naar een van onze familieleden. In de staat Montana in het noordwesten van de Verenigde Staten van Amerika ligt dichtbij het stadje Big Sandy de Knottnerusdam.


Het gaat hierbij niet om een groots geheel met grote spaarbekkens voor bijv. een energiecentrale, maar om een kleinschalige afdamming van een afwateringsgeul, die uitmondt in de grote Missouri rivier. Qua afmetingen moeten we denken aan een lengte van 730 meter en een breedte van 150 meter. Met als doel het verzamelen van water voor landbouwdoeleinden. Na veel zoeken op internet heb ik op geografische kaarten en geografische sites een beeld kunnen achterhalen van dat meer en de bijbehorende dam.

 


Echte foto’s van de dam zijn nog niet te achterhalen. Om een beeld te schetsen zien we op de eerste foto broadway 87. Een echte foto van de doorgaande weg van Big Sandy naar Fort Benton een plaats aan de Missouri. Het geeft een goed beeld van het landschap ter plaatse.

 

In internet programma's als Google Earth en Google Maps kan men plekken op aarde bekijken op straat niveau. We staan hier op een straat dichtbij de dam en kijken in de richting van de dam. Dat zien op de tweede foto.


De derde “foto” toont de rivier de Missouri en van links naar rechts de natuurlijke afwateringsgeul met het waterreservoir en de Knottnerus Dam.


Op de laatste foto zien we het reservoir en de afdamming. Ook zien we een meander van de oude bedding. Deze is nu droog gevallen door de afdamming, maar zal bij hogere waterstanden ongetwijfeld overlopen om het water af te voeren naar de Missouri.

Anno Knottnerus

 


Knottekistje 2013!

 

Knottekistje - het contactblad van de familie Knot(t)nerus - is in december per post naar alle familieleden verstuurd.

 

 

Zie hier de electronische versie van Knottekistje.

 


Naamgenoot

 

In één van de Groningse Boerderijenboeken, die van Noord- en Zuidbroek, kwam ik plotseling de naam Jantje Ottes Knotnerus tegen, als de moeder van Pieter Eltjes Zuidhoff. Pieter is geboren op 08-11-1778 te Noordbroek en aldaar overleden op 19-11-1850. Hij woonde op boerderij no 45 van het boek “Boerderijen en hun Bewoners in Noord- en Zuidbroek” aan de Zuiderstraat 16, Noordbroek.

 

In onze genealogie is deze Jantje nergens inpasbaar, een reden om deze persoon wat verder te onderzoeken. Via de website “allegroningers.nl” kwam ik er achter dat Jantje Ottes op 17-10-1745 in Beerta is geboren en op 15-10-1831 in Noordbroek is overleden. Verder dat zij op 09-05-1768 in Noordbroek getrouwd is met Eltjo Tjapkes. Bij het overlijden van haar zoon Pieter is de achternaam Knotnerus geregistreerd. In haar eigen overlijdensakte komt de naam “Knotnerus” helemaal niet voor. Wel zijn haar ouders vermeld als Otto Pieters en Aaltje Jans. Verder is er een acte van successie opgemaakt ten name van Jantje Ottes, waarin haar bezit (huis en tuin aan de straat in Noordbroek) wordt nagelaten aan haar kinderen, ook zonder de naam “Knotnerus”. Otto Pieters en Aaltje Jans hebben meerdere kinderen, waaronder een

jongere dochter, Geessien Ottes (1752 – 1828), die wel verwant is met een Knot(t)nerus. Zij is n.l. getrouwd met Samuel Jans Sant Knottnerus, de oudste zoon van Diewertien. Langs deze lijn is immers de Groningse tak van de familie Knottnerus gevormd. Ook hier geldt: “Niet alles wat gedrukt staat is waar”.

 

Nico, Zeist

 


Genealogie

 

Onze site wordt regelmatig geraadpleegd. Dat merk je o.a. aan het aantal verzoeken om inlichtingen. Dikwijls gaat dat om verloren bekenden, maar ook komt het voor dat iemand een vraag stelt over een naamgenoot uit het verleden.

 

Ik heb al eens gemeld dat een Amerikaanse contact zocht omdat zij gerelateerd was aan een Knottnerus. Dit bleek te gaan om de achterkleindochter van Johan Knöttner. Een ander voorbeeld, ook uit Amerika, een kleindochter van Remetius Thoden, de boerenzoon uit Rysum, Oost-Friesland, die in 1887 met zijn gezin naar Iowa emigreerde. Mensen die zoeken hebben meestal ook wel iets te bieden en zo heb ik weer aanvullende gegevens gevonden uit deze familietak.

 

Ik ben nu bezig een genealogie te maken zonder de namen van nog levende personen daarin vermeld zodat deze zo op de site kan worden geplaatst (wet op de privacy) en dan voor iedereen openbaar is. Moeilijker is mijn wens ditzelfde te doen maar dan in de Engelse taal, want dat is voor die lezers aan de overkant van de oceaan veel makelijker en duidelijker.

 

Dit jaar heb ik met name gebruikt om de gaatjes, die hier en daar in de genealogie nog voorkwamen, te vullen. Ook nu is hij nog niet 100 % compleet en kom ik in de USA zo rond 1900 nog een aantal namen tegen die ik niet weet te plaatsen. Dit is o.a. Ned Knottnerus, geboren ca 1890 in Kentuckey, getrouwd met Cherry Braun geboren ca 1892 in Missouri; of Delia Knottnerus, geboren ca 1868 in Illinois en in 1880 werkzaam als dienster bij de familie Winkelmann-Knottnerus in Iowa.

 

Ik probeer nu te achterhalen of Delia b.v. een voorkind is van de vrouw des huizes, Cristina Winkelmann-Knottnerus. Op deze manier zou voor haar toch gezorgd worden, terwijl haar herkomst voor de volkstellers in 1880 (en de omgeving) niet bekend hoefde te zijn.

 

Ik heb al een paar jaar beloofd dat er een nieuw boek uit gaat komen. Dat gaat ook gebeuren. Ik ben inmiddels bezig met het correctie werk en dan is het klaar. Dus begin volgend jaar kan het op bestelling geleverd worden.

 

Voor de rekenaars nu nog de statistieken:

Op 16 december 2013 heb ik in totaal 2.740 personen in mijn file. Hiervan dragen 871 (=zijn geboren met) de naam Knottnerus, Knöttner, Knotnerus, Knottnerus-Meijer of Knotnerus Bruins.

Van de totale file zijn 702 personen in leven en van deze levende personen dragen in totaal 340 de naam Knottnerus(287), Knotnerus(36), Knotnerus Bruins(3) of Knottnerus-Meyer(14). Van de 340 levenden Knottneri wonen er 221 in Nederland, 92 in de USA/Canada en 20 in Duitsland. Verder wonen nog een zevental in andere Europese landen zoals het UK, Oostenrijk, Turkije, etc.

 

De oudste (levende) Knottnerus is geboren in 1917. In totaal zijn er vijf personen met de naam Knot(t)nerus die de ouder zijn dan 90 jaar, hiervan wonen er twee in de USA, de andere drie in Nederland. De mutaties staan elders vermeld in de “Burgerlijke Stand”. Dit jaar zijn slechts enkele geboorten, één huwelijk en één overlijden bij ons bekend. Weet u echter iets dat daar had behoren te staan maar niet is verwoord, mail of schrijf me dat zo spoedig mogelijk. Het wordt dan volgend jaar alsnog opgenomen.

 

Nico, Zeist

december 2013

 

 

1. Genealogie gedrukt

De genealogie wordt geheel vernieuwd. In de loop van het kalender jaar 2014 zal Nico deze laten drukken. Het gaat om een zwart/wit gedrukt exemplaar met een zwarte tape als rug.

We willen die voor u laten afdrukken, maar we doen dat op bestelling. Voor € 20,- krijgt u hem thuis gestuurd. U kunt € 20,- overmaken op rek. nr. NL61ABNA0476909856 bij de ABN AMRO t.n.v. penningmeester St. Fam. Knottnerus te Nijverdal. O.v.v uw naam en adres gegevens.

De nieuwe versie geeft meer informatie en bevat de laatste wijzigingen. Na deze versie wordt de genealogie overgedragen aan een nieuw bestuurslid.

2. Genealogie online

Op de website kunt u de genealogie bekijken. Deze proberen we zo actueel mogelijk te laten zijn. Om de privacy gevoelige informatie te beschermen, hebt u een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij het bestuur. Stuur een mailtje met uw gegevens naar het bestuur. Een briefje of telefoontje mag ook.


Van de voorzitter:

Opstaan en weer doorgaan

 

Een ieder kent dit gevoel wel: na een teleurstelling of een ander negatief gevoel de schouders er weer onder en toch weer verdergaan. Dit gevoel had ik ook in het voorjaar toen we als bestuur de beslissing hadden genomen om de reünie in Zwolle te annuleren. Lees hier over het wel en wee van onze reünies.

 

Opstaan en weer doorgaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Na het annuleren van de reünie hadden we als bestuur ook een soort zomerreces en dat kwam goed uit, zodat ook wij ons konden beraden op de vraag: hoe nu verder. We hebben in het najaar altijd een bestuursvergadering om het afgelopen jaar te bespreken en het Knottekistje voor te bereiden. Er lag nog steeds de vraag op tafel van hoe nu verder, we weten nog steeds niet goed waarom de reünie te Soestdijk zo’n succes is geweest en dat we maar zes inschrijvingen hebben ontvangen voor de reünie te Zwolle. Na twee goede vergaderingen hebben we ook de conclusie getrokken dat we op dezelfde manier ons werk als bestuur blijven doen,

maar dat we wel veranderingen en eventuele vernieuwingen willen toepassen. Deze vernieuwingen moeten ook komen vanuit de aanbevelingen vanuit de lezers van het Knottekistje.

 

We hebben ons als persoon de vraag gesteld of we als bestuurslid willen blijven functioneren. Anno, Paul, Hans en ik hebben aangegeven dat we willen aanblijven. Echter, Nico heeft nu te kennen gegeven dat hij (na 20 jaar!) wil stoppen als bestuurslid genealogie en dat hij dit wil overdragen aan een enthousiast familielid, die de komende jaren de genealogie wil beheren. De genealogie is eigenlijk de ruggengraat van onze familie en de stichting. Nico heeft jarenlang met veel plezier, enthousiasme en energie aan de genealogie van onze familie gewerkt, met als resultaat dat voor ongeveer 95% de gegevens van onze familie bekend zijn. De opvolger of opvolgster van Nico zal waarschijnlijk nooit die gedetailleerde kennis van Nico beheersen, maar wij zijn op zoek naar een persoon, die de genealogie kan en wil bijhouden en misschien met de nieuwe technieken (o.a. social media) verder wil optimaliseren. Aanmelden kan door een mail te sturen naar de stichting via stichting@knottnerus.org.

 

Zoals elk jaar proberen wij weer een leuk en boeiend Knottekistje te maken. Meestal wordt het Knottekistje gevuld door stukken die door leden van het bestuur zijn geschreven, maar gelukkig is er ook dit jaar een stuk geschreven door een familielid uit Canada en daar zijn wij zeer blij mee.

 

Zoals jullie waarschijnlijk door de regels heen hebben kunnen lezen zijn wij op zoek naar antwoorden. Wij proberen als bestuur naar eer en geweten een richting te kiezen. De grote vraag blijft altijd of dit ook jullie gedachte is. Wij hebben expres geen enquête bijgevoegd. Maar we doen wel een dringende oproep om zaken c.q. gedachten die jullie na het lezen van het Knottekistje hebben, met ons te delen (stichting@knottnerus.org) Wij kunnen dit als bestuur meenemen in het beleid voor de komende jaren. Wij gaan als bestuur met hernieuwde energie verder, maar dat kunnen we zoals gezegd niet alleen. Mede namens Hans, Nico, Paul, Anno en mijzelf, wens ik jullie allemaal fijne kerstdagen, een gezellig oud en nieuw en het allerbeste voor 2014 toe.

 

Rob Knottnerus, bestuursvoorzitter

december 2013

 


Over het wel en wee van onze familiereünies

 

'De reünie' is een populair televisieprogramma met een groot aantal kijkers. Dit stond echter in grote tegenstelling met het aantal inschrijvingen van onze reünie in het voorjaar 2013. Helaas moesten we deze reünie annuleren.

 

We hadden expres een programma gekozen dat het elkaar zien en spreken het hoofdonderdeel van de reünies zou zijn. Het blijft altijd lastig om een locatie te vinden die voor jong en oud aantrekkelijk is, dat in combinatie met een mogelijk uitstapje, wat leidt tot een boeiend programma. De vorige reünie te Baarn en Soestdijk was misschien te lastig om tegen te concurreren, want Soestdijk is en blijft een unieke plek.

 

Het was best een schok toen we maar zes inschrijvingen hadden ten opzichte van alle reünies daarvoor, waar we gemiddeld een 35 tal familieleden bij elkaar hadden. Het was dan ook een lastige beslissing, maar zes familieleden en vijf bestuursleden - dat zijn gewoon te weinig personen voor een geslaagde dag. Gelukkig konden we het restaurant annuleren en heeft het dus ook geen gevolgen voor de begroting van de stichting. Ik wil hierbij wel de familieleden die zich wel hadden ingeschreven danken voor hun moeite.

 

Hoe nu verder - dat was de vraag die de afgelopen jaarvergadering op tafel lag. Is een reünie nog wel een geschikt middel in deze tijd van de nieuwe media en mogelijkheden om elkaar te spreken zonder dat je daarvoor je luie stoel uit hoeft? Dit zal ongetwijfeld voor een enkeling van toepassing zijn; echter hebben wij als bestuur na een goede discussie besloten dat de reünie gewoon op het programma blijft staan. We hebben wel geconcludeerd dat de frequentie van elk twee en half jaar misschien wel iets te frequent is en hebben besloten dat we elke vijf jaar een reünie willen houden. Ook hebben we besloten dat we dit op een vaste dag willen doen en wel op de tweede zondag in september, te beginnen op zondag 13 september 2015. Het voorjaar blijft met alle speciale (feest)dagen lastig om een geschikte dag te vinden, zodat we nu voor een vast dag in het najaar gaan.

 

De vorm, de locatie en de inhoud is altijd bespreekbaar. Het doel van zo’n dag is dat familieleden van jong tot oud op een gezellige locatie de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en te spreken met als rode draad onze familienaam. Nieuwe ideeën qua invulling van de dag en over locaties zijn van harte welkom (mail naar stichting@knottnerus.org).

 

Uiteraard blijven wij ook geïnteresseerd naar de reden om zich dit keer niet op te geven voor de reünie van 2013. Ik hoop van harte dat de reünie in 2015 weer net zo’n succes wordt als al die reünies daarvoor, zodat ik in plaats van bovenstaande tekst weer een verslag met leuke verhalen en foto’s kan plaatsen.

 

Rob Knottnerus, bestuursvoorzitter

december 2013

 


De volgende familiereünie vindt plaats op 21 april 2013 en de keus is dit jaar gevallen op de omgeving van Zwolle.

 

Het is een locatie waar we de gehele dag kunnen verblijven en waar in de buurt nog iets te bekijken valt. En er is natuurlijk ook iets voor de jongste Knottneri te beleven!

 

Buiten Zwolle ligt tussen de splinternieuwe spoorbrug en de brug naar Hattem de uitspanning "Het Engelse Werk". Deze uitspanning ligt aan de IJssel in een prachtig park. Dit park is aangelegd in Engelse stijl en heet daarom ook het Engelse werk.

 

 

We gaan die dag besteden aan het ophalen van de familiebanden. Er zal uitgebreid de tijd zijn om met elkaar kennis te maken en banden aan te halen. Tevens zullen we nieuwe familie feiten bekendmaken.

 

Na de lunch biedt het gebied genoeg mogelijkheden om een stukje te wandelen. Hetzij langs de IJssel, naar een van beide bruggen of in het park, waar overigens maar weinig rechte paden te vinden zijn.

 

De prijs van de geheel verzorgde dag is gesteld op €25,00. Inclusief koffie, enige consumpties en de lunch. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis en studenten tot 23 jaar zijn welkom voor € 20,00.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 - 13.30 uur    aankomst, koffie en lunch

13.30 - 15.00 uur    wandeling

15.00 - 16.00 uur    koffie en thee

16.00 uur               afsluiting

 

U kunt zich opgeven door € 25,00 (of evt. € 20,00) per persoon over te maken op rekening nummer 4769.09.856 van onze stichting, onder vermelding van het aantal personen t.n.v. stichting KNOTTNERUS ABN-Amro te Nijverdal. I.v.m verdere organisatie vragen we u dit vóór 1 april 2013 te doen.

 

Hopelijk tot dan!

 

Adres: Het Engelse Werk 4, 8019 BM Zwolle

 

Route per auto:
Rijdend op de A 28 vanuit de richting Amersfoort of Meppel de afslag Zwolle-Zuid (nr. 18) nemen. Na het verkeersplein via de N337 de eerste afslag naar rechts richting Hattem volgen. Na het viaduct over de Willemsvaart de eerste weg naar links (Ruiterlaan) nemen. Aan het eind rechtsaf en de weg door het park volgen naar Uitspanning Het Engelse Werk.

Vanuit Deventer via Olst/ Wijhe over de IJsseldijk rijden. Vervolgens de borden Hattem volgen. U rijdt over de IJsselallee. Na de stoplichten waarbij u links moet voorsorteren voor de afslag Hattem slaat u na ongeveer 100 meter opnieuw linksaf (Ruiterlaan). Aan het eind rechtsaf en de weg door het park volgen naar Uitspanning Het Engelse Werk

Route per openbaar vervoer:
Vanaf NS-station Zwolle per taxi (ongeveer 10 minuten) of bus. Buslijn 100, 203 richting Hattem passeert halteplaats de Venus waar u uit kunt stappen.

 


Knottekistje 2012 is er weer!

 

Knottekistje - het contactblad van de familie Knot(t)nerus - is in december per post naar alle familieleden verstuurd.

 

Zie hier de electronische versie van Knottekistje.

 


Genealogie gedrukt

 U kunt bij ons een kopie bestellen van de genealogie zoals die nu door Nico is bijgewerkt.

Er is een versie met de huidige stand van zaken beschikbaar van februari 2012. Het gaat om een zwart/wit gedrukt exemplaar met een zwarte tape als rug. We willen die voor u laten afdrukken, maar we doen dat op bestelling. Voor € 20,- krijgt u hem thuis gestuurd.

 

U kunt € 20 euro overmaken op rek. nr. 47.69.09.856 bij de ABN AMRO t.n.v. penningmeester St. Knottnerus te Nijverdal. O.v.v uw naam en adres gegevens.

 

We wijzen u erop dat er een herziene uitgebreide versie in voorbereiding is.

 


André Knottnerus - een van de invloedrijkste Nederlanders

 

Volgens de Volkskrant is André Knottnerus een van de invloedrijkste Nederlanders. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) staat in de Top 200 van deze krant op plek 22. Nog vóór prins Willem Alexander.

 

 

Het geheel artikel: Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

 


Kunstenaars in de familie: Bauke Knottnerus

 

Ontwerper Bauke Knottnerus (25) staat bekend om zijn handgemaakte kunstobjecten en bijzondere meubelstukken. 

Bauke's Phat Knits zijn objecten in de vorm van grote, gekleurde knopen en gehaakte kleden in maatje supersize. Sommige creaties bestaan uit losse of deels losse draden die je zelf op elke manier denkbaar kunt knopen. Andere bestaan uit één reuze knoop. Je kunt ze gebruiken als kleed, als kunstobject én als stoel. De Phat Knits zijn gemaakt van foam en zijn met behulp van enorme breinaalden in elkaar gezet.

 

Bauke heeft ook passie voor mode. Zo maakte hij een couturecollectie samen met de Rotterdamse modeontwerpster Marga Weimans. (Bron: www.studenten.net)

 

Zie hier het werk van Bauke Knottnerus.

 

   

 


Gevonden op Wikipedia: foto van ir. C.S. Knottnerus, Voorzitter van het Landbouwschap

 

Openbare bestuursvergadering van Landbouwschap in het SER-gebouw in Den Haag, Knottnerus (voorzitter Landbouwschap).

 

Bron: Wikipedia.

 


Enquête 2010

 

Beste familieleden,

 

Aan de bezoekers van de reünie hebben we een aantal vragen voorgelegd. U kunt de bevindingen lezen in het Knottekistje. We willen van u ook, in algemene zin, graag weten hoe u denkt over onze stichting en de activiteiten

die we als bestuur ondernemen. In grote lijn gaat deze enquête over de stichting, de genealogie, de website, het Knottekistje en de reünie. We hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragen te beantwoorden en het formulier

op te sturen naar onze voorzitter: Rob Knottnerus, Oranje Nassaulaan 17, 3722 JJ Bilthoven; of per email.

 

U vindt de enquête hier.

 


Reünie op 3 oktober 2010 in Baarn (Paleis Soestdijk)

 

fotoverslag vindt u hier>>>

 

Een voordeel als bestuurslid is dat je mag voorproeven, daarom zijn Anno en ik in het voorjaar op pad gegaan om een aantal mogelijke locaties voor de reünie te bezoeken. We hadden uiteraard  via internet al wat voorwerk gedaan en daar viel de keuze op drie mogelijkheden, twee op de Hoge Veluwe en paleis Soestdijk in Baarn. Aan het eind van de dag zaten Anno en ik op het terras van de Oranjerie van paleis Soestdijk in het zonnetje aan de oranje tompouce en toen waren we allebei overtuigd Soestdijk  moest het worden: mooie omgeving, interessante rondleiding, unieke plek en een leuke gelegenheid voor de lunch.  Na medewerking van het paleis (normaal geen groepsrondleidingen in het weekend) stond de locatie en datum vast, nu nog hopen op genoeg inschrijvingen en… mooi weer.

 

Het toeval was dat we ook exact 45 inschrijvingen hebben ontvangen (9 meer dan de vorige reünie) en de weersverwachting was hoopvol. Zondagochtend om 10.30 kwamen de eerste gasten binnen in de opkamer van restaurant de Generaal en om 11.15 mocht ik iedereen van harte welkom heten. Zoals gezegd 45 personen in de leeftijd vanaf  7 jaar en de oudste  boven de negentig dus een mooie weergave van ons huidig familiebestand. Ik had de gehele stamboom uitgeprint en dat is inmiddels een hele behangrol geworden, Nico was zo vriendelijk om daar nog een boeiend verhaal over te vertellen zodat we een beeld hebben waar de Knot(t)en zich op deze wereld bevinden. Bart had daarbij nog een mooie anekdote en stelde voor de volgende reünie bij onze familieleden in Canada te organiseren, dus ideeën genoeg voor de volgende locatie. Na de koffie en taart, kwam  de soep en de Brabantse koffietafel binnen en kon de lunch beginnen. Bestuurslid Hans was inmiddels ook binnen gekomen, na zijn preek in Den Haag, want de reünie was tenslotte op zondag maar daar was vanuit de familieleden maar 1 klacht uit voort gekomen.

 

Om 13.15 uur hebben wij de Generaal verlaten en met 5 minuten rijden stonden we bij het paleis aan de poort. Anno had de verdeling van de drie rondleidingen gemaakt en onder een heerlijk zonnetje liepen we door de paleistuin naar het paleis waar om 14.00 de eerste rondleiding begon. Zelf zat ik in de laatste van 14.30 uur, in de aanwezigheid van Nico en Ania de kinderen van Monika en Robbrecht. Het was bijzonder leuk om te zien hoe sommige details in het paleis de aandacht van de kinderen trokken zoals de geheime deuren in de verschillende vertrekken.  Het was interessant om te zien hoe Juliana en Bernard hier hun leven hebben doorgebracht en met de verhalen, eigen beleving en de dramaseries op de televisie kan je een redelijk beeld krijgen van het leven in deze glazen “kooi”.

 

Om 16.00 uur was de laatste groep met de rondleiding klaar en is deze groep aangeschoven bij de rest van het gezelschap die al heerlijk zat te genieten van de oranje tompouce. Na de groepsfoto en  nog wat bijkletsen met elkaar was het moment aangekomen van afscheid . We kunnen, denk ik, terug kijken  op een geslaagde dag met veel zon, veel oranje, maar vooral een dag waar we elkaar als grote familie weer (wat) beter hebben leren kennen.  Ik wil nogmaals alle bezoekers van de reünie bedanken voor hun komst en het invullen van de enquête (welke ons bruikbare informatie heeft gegeven.

                                                                                                                                                                                 Ik hoop dat dit verhaal en de foto’s jullie doen besluiten om op de volgende reünie (voorjaar 2013) aanwezig te zijn.

 

Rob Knottnerus    

 


Familiereünie - zondag 3 oktober 2010

 

Beste familieleden,

 

In het laatste Knottekistje is al aangekondigd dat de komende familiereünie op zondag 3 oktober 2010 gehouden zal worden.

 

Nadat we een aantal mogelijkheden hebben onderzocht, is de keuze voor de plaats van de reünie gevallen op de omgeving Baarn en Soestdijk. We wilden graag een uitzonderlijke locatie, die ook nog eens voor iedereen goed bereikbaar is. Het liefst dus in het centrum van het land. Ook vinden we de letterlijke bereikbaarheid belangrijk. Vandaar dat gekozen is voor de ontvangst op een heus station (met een grote parkeergelegenheid). Geen raadselen meer! Hieronder volgt het programma.

 

Foto: www.paleissoestdijk.nl

 

Vanaf 10.30 uur bent u welkom bij het Eethuys- Café “De Generaal” in voormalige station van Baarn.

Lt. Generaal van Heutszlaan 5, 3743 JL Baarn. Tel: (035) 5421784.

 

In “De Generaal” drinken we koffie of thee en gebruiken we aansluitend de lunch. Genoeg tijd voor een weerzien en/of een (hernieuwde) kennismaking en een klein officieel gedeelte. Daarna gaan we in maximaal 3 groepen van 15 personen naar het Koninklijk Paleis “Soestdijk”. Na de rondleiding drinken we in de Oranjerie in de tuin van het Paleis een kopje koffie of een (koninklijk) drankje.

 

Foto: www.paleissoestdijk.nl

 

Het schema ziet er als volgt uit:

10.30 uur - 13.30 uur:                      Aankomst, koffie en lunch

13.30 uur - 14.00 uur:                      Vertrek naar Paleis Soestdijk

14.00 uur, 14.15 uur en 14.30 uur:    Rondleiding in 3 groepen.

Vanaf ongeveer 16.00 uur:               Groepsfoto en gezellig samenzijn in de Oranjerie.

 

We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om voor 45 personen kaartjes te bemachtigen voor een rondleiding in het paleis en woning van Hare majesteit Koningin Juliana en Prins Bernhard en hun dochters. Dat houdt echter wel in dat we moeten werken met een regel wat betreft de inschrijving: Wie het eerst komt die het eerst maalt! Er kunnen dus maximaal 45 mensen mee met de rondleiding! Uw betaling is uw inschrijving en de datum op onze bankafschrift is bindend. We denken niet dat het een probleem zal worden als we kijken naar de aantallen bezoekers van onze laatste reünies. Maar toch… met de belangstellenden die “te laat” zijn nemen we persoonlijk contact op. 

 

De kosten voor de gehele dag zullen €39,-- per persoon zijn. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis en studenten tot 21 jaar zijn welkom voor een bedrag van €25,--. Inclusief entree, koffie plus, lunch en consumpties na afloop. We hopen u zo een “royaal” aanbod te doen!!!

 

U kunt u aanmelden door middel van uw betaling op de rekening van de Stichting. I.v.m. verdere organisatie willen we u vragen dit voor 1 september te doen. Ook vragen we u onderstaand aanmeldingsformulier naar mij op te sturen. Dit ter wille van het overzicht.            

 

En u weet, wie het eerst komt…

 

Meer informatie: stichting@knottnerus.org

 

Namens het bestuur,

 

Rob Knottnerus (voorzitter)

Bilthoven

 

Aanmeldingsformulier (vóór 1 september 2010)

 

Aanmelding voor de familiereünie op zondag 3 oktober 2010 van de stichting Knottnerus:

O  Ondergetekende heeft zich via betaling van …. euro aangemeld voor … volwassenen, … kinderen en/of … studenten voor bovengenoemde reünie.

O  Hoeveel personen, die u hierbij aanmeldt, hebben het Paleis reeds eerder bezocht? …. personen.

O  Dit formulier opsturen naar Rob Knottnerus, Oranje Nassaulaan 17, 3722 JJ Bilthoven.

 

Naam:                                                  ...........................................................................

Adres:                                                   …………………………………………………

Postcode en woonplaats:                  …………………………………………………

Telefoonnummer:                              …………………………………………………

 

Handtekening:    …………………………..

 


Hermann Knottnerus-Meyer (1875-1945)

 

Middels contacten van Nico, hebben we vernomen dat in het Duitse Duderstadt een expositie gehouden wordt over Hermann Knottnerus-Meyer. We hebben over en weer ge-e-maild met de heer Nils Ballhausen in Berlijn. Hij is betrokken bij een, voor ons Knottnerussen, zeker bijzondere expositie in het raadhuis van de Duitse stad Duderstadt (Harz- Niedersachsen).

 

De expositie wordt gehouden van 21 januari 2010 tot 7 februari 2010 in het raadhuis te Duderstadt.

 

De heer Nils Ballhausen is betrokken bij de samenstelling van de betreffende expositie en de bij behorende catalogus. Het gaat om een familielid. Hermann Philipp August Knottnerus-Meyer. Geboren op 07-07-1875 in Hohenhameln, Hannover in Duitsland. Hermann Knottnerus- Meyer is kunstschilder van beroep geworden en is op 26-04-1945 in Berlijn overleden. Hermann is een afstammeling van Anna Kaminga Knottnerus, een dochter van Henricus, en een nichtje van Diewertien (2e geslacht) en van Johannes. Anna Kaminga K. is de stammoeder van het 4e geslacht (zie hiervoor  IV.9 en V.13, pag 3/4).

 

In 1929 heeft hij een opdracht gekregen van het stadsbestuur van Duderstadt om de burgerzaal een nieuwe uitstraling  te geven. Hij heeft 6 grote schilderijen gemaakt voor de Burgerzaal van het oude raadhuis ter gelegenheid van het 1000 jarige bestaan van de stad in 1929.  De 6 kleurrijke schilderijen kenmerken zich door de producten van de landbouw en nijverheid van de streek af te beelden, waarbij men een blik krijgt op Duderstadt en zijn inwoners vanuit de ogen van een vreemde bezoeker. De titels van de 6 doeken zijn:

 

“Muzikanten in Duderstadt”; 

“Muzikanten in Wintzingerode”;

“Metselaar”;

“Voerman”; 

“Maaier“ 

en “Melkboerin”.

 

Het gaat om 6 zeer grote werken van ongeveer 2 x 1 meter! Ze zijn geschilderd in de tijdsgeest van de twintiger jaren. De bijzonderheid in deze is de vraag, waarom men de schilderijen in 1958 heeft gemeend te moeten weghalen. De heer Nils Ballhausen heeft de schilderijen vorig jaar (!!!) in een boek ontdekt. Het gaat om een boek uit 1989over de renovatiewerken van het raadhuis. Tijdens de expositie zijn de schilderijen weer opgehangen op hun oorspronkelijke plaats.

 

De stichting “Familie Knot(t)nerus“ heeft een exemplaar van de catalogus aangekocht voor het archief en daarin vinden we naast de beschrijving van het leven en het werk van Hermann ook een overzicht van zijn schilderijen. In de catalogus staat het verhaal over de verfraaiing van het stadhuis, hoe men is gekomen tot de keuze en verder het leven en werken van Hermann. Uitgebreid gedocumenteerd met foto’s uit die tijd. Het tweede gedeelte is geheel gewijd aan zijn schilderijen. Van de 78 bekende werken zijn er 43 in kleur afgedrukt.

 

Helaas hebben we tot op heden nog geen toestemming om enkele afbeeldingen van zijn schilderijen op onze site te vertonen. Hieronder ziet u een uitnodigingskaart waarop gebruikt gemaakt is van het eerste schilderij van de serie van 6 die het raadhuis van Duderstadt heeft gesierd. Het geeft op zijn minst een indruk van de stijl van zijn werk.

 

We hebben hieronder een aantal foto’s opgenomen van het huidige Duderstadt, alsmede een aantal websites met informatie over Duderstadt. Een site over Hermann en zijn werk zijn er niet. Wel kwamen we een site tegen met een krantenartikel over de lezingen ter gelegenheid van de opening van de expositie.

 

We verwijzen naar het e-mailadres van de heer Nils Ballhausen in Berlijn: nilsballhausen@hotmail.com. Bij hem is ook een exemplaar te bestellen van de catalogus. Prijs: 8 euro.

  

Links:

 

Over Duderstadt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Duderstadt

http://www.thisisharz.com/duderstadt nl.html

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Germany/Land_Niedersachsen/Duderstadt-67694/TravelGuide-Duderstadt.html

 

Over Hermann Knottnerus-Meyer en Duderstadt:

http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Duderstadt/Uebersicht/Auf-den-Spuren-des-Malers-Knottnerus-Meyer

http://www.duderstadt.de/events/index.php?menuid=8&topmenu=67&keepmenu=inactive

                                                                                                                   

Opening van de expositie in het Raadhuis te Duderstadt.

In de Burgerzaal van het Raadhuis van Duderstadt:

De expositie wordt bekeken door (v.l.n.r.). Bruno Grönke (vriend van de familie Knottnerus-Meyer), Hans-Reinhard Fricke (Historicus), Nils Ballhausen und Wolfgang Nolte (Burgemeester)

 

 

De uitnodiging voor de expositie.

Deze afbeelding is gebaseerd op een van de schilderijen.

 

 

Duderstadt gemeentehuis.

Hier zijn de werken van Hermann

Knottnerus-Meyer tijdelijk

weer op hun plaats

gehangen voor een expositie.

De gedraaide toren in Duderstadt.

Men denk dat dit

het werk van de duivel zou zijn.

 


George W. Knottnerus

De laatste paddenstoel

roman over een toekomst van toen

 

George W. Knottnerus schrijft al van jongs af aan verhalen, columns en gedichten. Hij was actief als groepsleider, manager en organisatieadviseur maar wijdt zich nu volledig aan het schrijven.

 

Olmshof is een prachtige stad ergens in Centraal-Europa in de jaren '80. Gewone en bijzondere mensen leven er: een man en een vrouw met twee kinderen; een generaal die op zijn militaire basis geheime wapens moet uittesten voor de NATO; een gedreven journalist die de wapens uit Olmshof en uit de wereld wil bannen.
In Washington, Moskou en Saoedi-Arabië worden plannen en tegenplannen gesmeed. Door machthebbers, presidenten en directeuren van geheime diensten. Politici, technici en wetenschappers worden voor het karretje van de macht gespannen. Werken zij aan een mooie loopbaan of worden zij misbruikt? Wat gebeurt bewust en wat gebeurt onbewust?

Een atoomgeleerde in de Sovjet-Unie geeft alles wat hij heeft aan zijn land. Toch geeft hij meer om de liefde, zijn geliefde en zijn dochter. Waar kiest hij voor: loopbaan en land? Of liefde en gezin?

In deze roman komen alle lijnen bij elkaar: die van het kind en de volwassene, die van de machthebber en de burger, die van de koele berekening en de domme misrekening.

 

George W. Knottnerus schreef De laatste paddenstoel in de tijd van de Koude Oorlog. De roman gaat over mensen die verstrikt raken in een machtsspel. De regels worden bepaald door macht en wapens, carrière en politiek. In hun hart willen ze maar één ding: ontsnappen aan dit spel en een gewoon, gelukkig leven leiden. Maar is ontsnappen mogelijk? Het verhaal geeft een beeld van een toekomst van toen, maar die toekomst is nog steeds mogelijk, dus actueel.

 

Bron: www.bol.com

 

George Willem Knottnerus

Van jongs af aan schrijft George verhalen, gedichten en teksten voor cabaretgroepen. Hij ontwikkelt een passie voor natuur, vooral vogels. Het brood wordt echter verdiend eerst als jurist en later als organisatieadviseur.

Tegenwoordig is hij schrijver en freelance redacteur. Hij schrijft fictie en non fictie; boeken, columns, verhalen, gedichten en liedteksten. Waar nodig maakt hij gebruik van een pseudoniem.

 

Publicaties en bijdragen

• In Te Voet, de wandelkrant van Nederland heeft hij zijn vaste column ‘Lichtvoetig.’

• Regelmatig levert hij bijdragen voor De Pers (lezerscolumns).

• In december 2008 won hij de publieksprijs van de Trouw winter Schrijfwedstrijd met zijn verhaal ‘Aanslag’. (Co-auteur : Kary Kepla). In dit verhaal zijn een vrouw en een man op weg naar een goed voorbereide aanslag,

maar dan nemen onverwachte gebeurtenissen de leiding over.

 

Boeken

- ‘Lichtvoetig de wereld door, regelnevenleger en 99 andere columns' (2006);

- ‘Te pas en te onpas’, over eeuwig jong zijn, rood voor Oranje en overspel (2009).

- 'Veluwse Vogelroutes' (2008), wandel- en fietsroutes over de Veluwe met veel aandacht voor de daar voorkomende vogels samen met Peter van der Wijst ( vogelfoto’s) en Marijke Barlage ( routes en

landschapsfoto’s). Zie voor nadere informatie: www.bduboeken.nl

 

Romans

Zijn eerste roman:

- ‘De laatste paddenstoel.’ Over hoe de koude oorlog had kunnen aflopen.

De tweede is in voorbereiding:

- ‘Vikingzoon’ handelt over de ontdekking van Amerika door de vikingen.

 

Internet

Veel van zijn stukken staan op internet:

www.nederlands.nl columns, verhalen en beschouwingen

www.zinfo.nl onder ‘de column van’

www.ivn-eemland.nl natuurcolumns

 


Kunstenaars in de familie: Lodewien

 

Lodewien (Scherpenzeel) begon 25 jaar geleden in Driebergen met tekenen en schilderen in een klas van de bekende Amerikaanse kunstschilder Shirley Winter. Het accent lag daarbij op olieverf. Daarnaast volgde ze in Apeldoorn lessen bij de fijnschilder Herman Bulder. Daar heeft ze zich, door het heel precies schilderen, vooral de techniek van het schilderen eigen gemaakt. Zo heeft in 1982 en 1983 Karel Sirag in Driebergen het laatste deel van haar opleiding voor zijn rekening genomen.

 

Het fijnschilderen leidde aanvankelijk vanzelf tot portretten. Werk in acryl, zowel op hout als op linnen. Maar geleidelijk is ze van fijnschilderen en aquarelleren overgegaan op een andere techniek, die ze zeif omschrijft als "wat ruig".

 

Haar werk is geïnspireerd door haar liefde voor de natuur. Hiervan zijn enkele werken te zien op haar website www.lodewien.nl.

 

Zwaan Samen

 


Kunstenaars in de familie: Judy-Ann Cazemier - fotograaf

 

Judy-Ann is een dochter van Cathy Knottnerus in Canada.

 

Haar foto's vindt u op: http://judyanncazemier.ca

 

 


Ivo Knottnerus

Het geheim van Paolo

het tweede boek van Ivo

 

Ivo Knottnerus heeft een tweede historische roman, Het geheim van Paolo, geschreven. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Aspekt, te Soesterberg.

 

Het is een roman over een bijzondere man, Paolo Veronese, een van de grootste kunstschilders uit de geschiedenis. De roman speelt zich af in het Venetië van de tweede helft van de zestiende eeuw, de hoogtijdagen van de late Renaissance. Paolo bouwde zijn reputatie in deze stad vanaf 1551 op.

 

Vrijwel alle toonaangevende musea in de wereld hebben een of meerdere van zijn schilderijen in hun collectie, waaronder het Louvre, die in dezelfde zaal als de Mona Lisa een groot aantal van zijn meesterwerken heeft hangen.

 

In het boek beschrijft Ivo het leven en het werk van deze bijzondere kunstschilder en door zijn ogen de gebeurtenissen uit deze periode van onze geschiedenis.

 

Het meest bepalende daarvan was de zeeslag van Lepanto, een oorlog uitgelokt door de islamitische sultan van Turkije tegen de christelijke alliantie van de republiek Venetië, de Spaanse koning Filips II en de Paus. Een andere ingrijpende gebeurtenis was de grote pestepidemie van Venetië in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, waarbij een onnoemelijk aantal slachtoffers viel.

 

Paolo legde in zijn schilderijen en fresco’s vele van deze historische gebeurtenissen vast. Ook schilderde hij prachtige werken met mythologische en christelijke thema’s. Zijn roem werd zo groot dat kunstagenten van de Europese vorsten hun weg naar zijn atelier in Venetië vonden. Hij werd door de Spaanse koning Filips II zelfs uitgenodigd om in zijn destijds pas gebouwde paleis, het Escorial, te komen schilderen.

 

Een uitnodiging die Paolo afsloeg. Een andere uitnodiging die hij niet kon afslaan was een dagvaarding van de Inquisitie. Paolo was een extravert, intelligent, boeiend en positief mens. Een man met grote passies. Passie voor kunst, Venetië en niet te vergeten, de Venetiaanse dames. Het geheim in de titel slaat niet alleen op zijn briljante vakmanschap maar ook op een onmogelijke liefdesaffaire...

 

ISBN-13: 9789059118409

Aspekt 2009

 


Knottnerus op

 

 

Op 7 december 2009 werden er 53 resultaten voor Knottnerus gevonden. Wilt u ze zien? Klik hier.

 


Knottnerus op:

 

 

Netwerksite voor familie

 

Deel je stamboom met andere familieleden en houd met elkaar contact. Dat is de gedachte achter Familieband.nl, een sociaal netwerk voor families. Familieband.nl is de eerste ’community’ in Nederland waar families eenvoudig hun stamboom online kunnen aanmaken en delen. Het is de bedoeling dat meerdere familieleden hier een steentje aan bijdragen.

 

Zo kan je zien wie er allemaal tot de familie behoren, waar de voorouders vandaan komen en hoe de familienaam is verspreid over de hele wereld. Oprichter Michiel Tielemans: „We kennen allemaal populaire sociale netwerksites als Hyves, Schoolbank en MySpace. Op internet zijn veel familiewebsites en stambomen te vinden. Familieband.nl combineert beide soorten websites. Ze is daarmee de eerste sociale netwerksite die de relaties tussen familieleden als uitgangspunt gebruikt.” Tielemans verwacht in het eerste jaar 700.000 leden te kunnen registreren. Hoe groter het aantal deelnemers en de hoeveelheid informatie die zij inbrengen, des te meer interessante feiten er naar boven kunnen komen. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel familieleden je verwijderd bent van een beroemdheid.

 

Gebruikers kunnen een profiel aanmaken waarmee ze berichten, foto’s en video kunnen uitwisselen met hun familie. Vergelijkbare websites in het buitenland, zoals Het Engelse Kindo.com en het Amerikaanse Geni.com, zijn al een groot succes. Kindo werkt ook aan een Nederlandstalige versie.

 

Bron: De Telegraaf

 

Voor familie Knottnerus op Familieband klik hier.

 


Woont een familielid bij u in de buurt?

Straten waarop familie Knottnerus is geregistreerd

 

 

Toeto (http://www.toeto.com) wil mensen samenbrengen die iets gemeenschappelijk hebben.

Hier kunt u de pagina van uw familie, straat, plaats of provincie zoeken.

 

Onze familieleden staan erbij. Dit zijn de straten waarop de familie Knottnerus is geregistreerd:

 

1e Pauwenlandstraat Deventer

Academiesingel Breda

Antonie Duyckstraat 's-Gravenhage

Beereveld Breukelen ut

Beethovenstraat Amsterdam

Brugakker Zeist

Cornelis vd Lindenstraat Amsterdam

Da Costakade Amsterdam

Daniel Stalpertstraat Amsterdam

De Hunenborg Roden

De Krabbescheer Zwartsluis

De Parelvisserslaan Amstelveen

Dollardlaan Scheemda

du Meelaan Zoetermeer

Frans Halsstraat Son

Groothuizerlaan Dinxperlo

Haarlemmerstraat Amsterdam

Hamrikkerweg Nieuw Scheemda

Haringvliet Zwolle

Havensingel 's-Hertogenbosch

Hectorstraat Amsterdam

Heiliggravenweg Appingedam

Helene Swarthlaan Uithoorn

Herengracht Amsterdam

Hobbemakade Zutphen

Hogenkampsweg Zwolle

Hoofdweg Oost Nieuwolda

Huis Te Hoornkade Rijswijk zh

IJsselsingel Rheden

Insulindeweg Amsterdam

Jan de Wittstraat Oentsjerk

Kanaeldyk De Veenhoop

Kapteynstraat Leiden

Klaasje Zevensterstraat Amstelveen

Koestraat Amsterdam

Koperslagerstraat Huissen

Kustweg Delfzijl

Laan van Borgele Deventer

Lenteklokje Leeuwarden

Mauritsstraat Groningen

Mercuriusweg Dronten

Molenbelt Lochem

Officiersweg Epe

Oranje Nassaulaan Bilthoven

Oude Beekbergerweg Apeldoorn

Peesterweg Zuidvelde

Polderweg Oostwold gem Scheemda

Prinsegracht 's-Gravenhage

Prinses Beatrixlaan Zeist

Prinses Irenelaan Valkenburg lb

Sarphatistraat Amsterdam

Schermerstraat Haarlem

Sesamstraat Almere

Slettenhaarsweide Nijverdal

Spoorstraat Westervoort

Sterkenburgerlaan Doorn

Stuwwal Emmen

Sweilandstraat Warmond

Troelstralaan Groningen

Tuba Ewijk

Uilenstede Amstelveen

Uilvlinder Utrecht,

Van Eeghenlaan Amsterdam,

Van Trigtstraat 's-Gravenhage,

Veldstraat Amersfoort,

Veldweg Hattem

Verdilaan Vlissingen

Vijverstraat Leeuwarden

Vroenhovenweg Maastricht

Welhoekstraat Kruiningen

Zomerland Zevenbergen

 


Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië

De bridgers van Willem Liesker (1943) met op de voorgrond een toekijkende man: Knottnerus.

 

Enkele van onze familieleden hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in het bezette Nederlands Oost Indië (1942-1945), het tegenwoordige Indonesië. In “Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië van het Museon, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie” zijn een aantal tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien over de bezetting en internering.

 

Een aquarel van een barakinterieur, genaamd “De Bridgers”, toont vier kaartende mannen: van Ganswijk, Sandkuyl, Berendsen en Graeve. Op de voorgrond een toekijkende man: Knottnerus, op de achtergrond Cohen Stuart. De aquarel is in 1943 gemaakt door Willem Liesker. Meer informatie vindt u hier.

 

 

Aquarel van een barakinterieur met vier kaartende mannen: van Ganswijk, Sandkuyl, Berendsen en Graeve. Op de voorgrond een toekijkende man: Knottnerus. Op de achtergrond Cohen Stuart.

Signatuur: MUSE01:3418 [(aquarel)] ([MUSEON]), afmetingen: 50 x 37 cm, copyright: Museon

 

Wie is deze heer met de naam Knottnerus?

Waarschijnlijk is het Ir. Adolph Meinhard Knottnerus (1894-1944), leraar wis- en natuurkunde in voormalig Nederlands Oost Indië. Dolf is getrouwd geweest met Titia Adriana Dorsman. Hij is overleden in een interneringskamp in Bandoeng.

 

Een andere mogelijkheid is: Mr. Edzard Knottnerus (1899-1986), die inspecteur van financiën in het voormalig Nederlands Oost Indië is geweest. Edzard is getrouwd geweest eerst met Maria Sara Graskamp, later met Willemina Johanna Schild. Hij was gedurende de oorlog in Indonesië.

 

Wellicht hebben nog andere familieleden de oorlog doorgebracht in Indonesië? Als de afbeelding hiernaast of verhaal u bekend voorkomt, zou u dat ons willen laten weten?

 

Bron: www.geheugenvannederland.nl

 


George W. Knottnerus

Lichtvoetig de wereld door

 

 

George Willem Knottnerus (1953), zoon van Bart J. en Ali Knottnerus uit Dinxperlo, schreef het boek 'Lichtvoetig de wereld door'.

 

George W. Knottnerus wandelt graag en schrijft bijna even graag. Over ontmoetingen met mensen en andere wezens, over gewone en ongewone dingen. Hij struint door zand en drentelt over hei, reist naar verleden en toekomst. Dwaalt af als het gaat over tantes, belastingen en industrieterreinen. Verkent de aardkloot, droomt over zijn bewoners en verdwaalt in de doolhof van de verbeelding.

 

“Het leven en de wereld laten zich moeilijk veranderen. Daarom kan men beter lichtvoetig de wereld tegemoet treden zodat men niet zwaar op de hand wordt”. De meeste van de in deze bundel opgenomen stukjes verschenen eerder in Te voet, de wandelkrant van Nederland. In dit maandelijks wandelmagazine schrijft de auteur zijn column Lichtvoetig.

 

Lichtvoetig de wereld door

G.W.Knottnerus

ISBN-10: 90-809669-2-4

ISBN-13: 978-90-809669-2-5

GM Uitgevers

 


Knottnerus Dam

United States, Montana, Chouteau County

 

Weet u dat er ook een Knottnerus Dam is (zoals de beroemde Hoover Dam bij Las Vegas) in Montana?

 

 

Knottnerus Dam 806 m
N 48° 4' 35'' W 110° 8' 56''
48.07664 / -110.1491
GeoNameId : 5661035

 


Ivo Knottnerus

De pelgrimage van Helena

Een biografische roman over het leven van de moeder van keizer Constantijn de Grote

 

De Pelgrimage van Helena verscheen in juni 2006. Het boek beschrijft het leven van keizerin Helena, die van grote betekenis is geweest voor het christendom. Helena was de moeder van Constantijn de Grote (284-337), de machtige alleenheerser over het Romeinse Rijk.

 

Helena maakte in de eerste helft van de vierde eeuw een pelgrimsreis naar Judea. Daar vond zij het kruis en andere tastbare herinneringen aan het leven van Christus. Zij is in vele geloven heilig verklaard en was gedurende vele eeuwen voor alle christenen een van de belangrijkste heiligen. Wie was deze bijzondere vrouw en waarom kon zij doen wat zij heeft gedaan?

Rond het jaar 290 werd Helena door haar man verlaten. Met haar enig kind, Constantijn, werd zij verbannen. Dat zij, als alleenstaande vrouw, met hem wist te overleven was op zich al opmerkelijk. Dat hij, haar zoon, de grote en machtige keizer zou worden, die de christenen vrijheid bracht en zelfs uiteindelijk het christelijk geloof tot het officiële geloof in het Romeinse Rijk zou maken, is zeer bijzonder. Haar bijdrage daarin is goed te onderscheiden. Wat zij heeft gedaan reikte veel verder dan alleen haar pelgrimage naar Judea.

 

In deze roman wordt, vanuit haar perspectief, beschreven wat er is gebeurd en wat daarin haar rol is geweest.


De schrijver heeft uitgebreid onderzoek naar het leven van Helena gedaan. Ook heeft hij vele van de belangrijke gebouwen waaraan haar naam is verbonden bezocht. De bekendste daarvan zijn de Sint Pieter en de Sint Jan-van-Lateranen basilieken in Rome, de Heilige Graf kerk in Jeruzalem en de Geboortekerk in Betlehem. De pelgrimage van Helena is zijn debuutroman.

 

Ivo Knottnerus heeft veel onderzoek gedaan naar het leven van Helena. Hij heeft voor zijn boek ook vele gebouwen bezocht waarna de naam van Helena was verbonden.

 

Bron: Uitgeverij Kok

 

Uitgeverij Kok ISBN 90 435 12 26 5

€ 17,90  238 pagina's paperback

www.kok.nl

 

 
 
© Stichting Fam. Knot(t)nerus