Home
Contact
Nieuws
 

 
FAMILIE KNOTTNERUS

STICHTING

WAPEN

GESCHIEDENIS

HISTORISCHE PLAATSEN

BEKENDE KNOTTEN

GENEALOGIE

REÜNIES

KNOTTEKISTJE

SURFTIPS

Stichting Familie Knottnerus


Verscheidene leden van onze familie hebben in het verleden al veel gedaan om onze geschiedenis in kaart te brengen. Ook werden er toen al reünies georganiseerd en zijn er zelfs al Knottekistjes verschenen. Om deze activiteiten een structuur te geven besloten een aantal leden van onze familie een Stichting op te richten. Op 3 juli 1991 was het zover. Titia Knottnerus verscheen voor de notaris in Arnhem en richtte de Stichting Familie Knottnerus op. Veel van het voorwerk hiervoor was gedaan door G.I.M. Knottnerus, die met zijn juridische ervaring precies wist wat er zoal bij kwam kijken. Titia is de eerste voorzitter geworden en is dat ruim 14 jaar blijven doen. Het eerste bestuur bestond naast Titia en G.I.M. uit George, Arnold en Ivo Knottnerus.

Doel van de Stichting

De statuten vermelden ons doel: het doen verzamelen, beheren en bestuderen van gegevens en zaken welke betrekking hebben op de persoon van de heer Johann Knöttner en diens zoon Johann Michael Knöttner, hun voorouders, nakomelingen en verdere bloed- en aanverwanten. De aldus verkregen kennis dient te worden bewaard en verspreid om in brede kring het inzicht te verdiepen omtrent afkomst en herkomst van de familie en om begrip en waardering voor het gemeenschappelijk erfgoed te bevorderen.

De website van onze Stichting past prima in deze doelomschrijving. De website biedt de mogelijkheid eenvoudig belangrijke informatie te verspreiden en kan daarmee het inzicht van alle leden van onze familie verdiepen.

Het bestuur

De oprichtingsakte van de Stichting vereist dat er een bestuur is. Deze bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De samenstelling, de roulatie en de bevoegdheden zijn alle in de oprichtingsakte geregeld.

Het bestuur heeft een aantal commissie ingesteld om haar te ondersteunen bij de werkzaamheden.


Rob Knottnerus, Bilthoven - voorzitter

Maartje Knottnerus, Breukelen - secretaris/social media

Heleen Knottnerus, Breukelen - penningmeester/social media

Annemarie Knottnerus

Willemijn Knottnerus, UtrechtRob Knottnerus

Mijn naam is Rob Knottnerus , woonachtig in Bilthoven, getrouwd met Bente Thomas en samen hebben we twee kinderen, Willemijn en Niels. Tevens ben ik de zoon van Bauke Rommert Knottnerus, en kleinzoon van Edzard Knottnerus en broer van Hans. (zie ook genealogie Xd,XIe,XIIa,XIIb).

Op de reünie in 2005 gaf Titia aan dat zij de voorzittershamer wilde overgeven aan een nieuwe generatie, hier heb ik positief op gereageerd en met instemming van de overige bestuursleden ben ik sinds 17 januari 2006 de nieuwe voorzitter van de stichting Knottnerus.

Ik ben sinds 1985 werkzaam bij de KLM (Air-France), en ook tijdens mijn werkzaamheden kom ik af en toe een Knottnerus tegen (zie ook Knottekistje no 10).

Het feit dat wij een niet alledaagse achternaam hebben is vanaf mijn jeugd langzamerhand duidelijk geworden, de reünies werden eerst door mijn vader bezocht maar later ook door ons. In 2005 is mijn vader overleden, hij was zeer geďnteresseerd in de familie en de bijbehorende stamboom, hij was ook zeer verheugd dat onze stamboom in ieder geval nog een generatie na mij gecontinueerd gaat worden door Niels.

Gezien de huidige snelle tijd vond ik het nuttig dat de stichting en de bijbehorende zaken mee gaan in deze tijd, daarom heb ik het voorstel gedaan om een website te maken zodat geďnteresseerden van binnen en buiten de familie kunnen lezen over de geschiedenis, genealogie en andere interessante zaken over de familienaam Knot(t)nerus. Mijn dank is dan ook zeer groot aan Monika Knottnerus die heel veel tijd, energie en kennis in deze website gestoken heeft om de familie Knottnerus digitaal te presenteren. Het geeft tevens een goede mogelijkheid om ook familieleden over de landsgrenzen te bereiken. Ik wens u alle veel lees plezier toe.

naar boven


Heleen Knottnerus - penningmeester / social media

Hallo, mijn naam is Heleen Knottnerus en ik ben 26 jaar oud. Ik woon in Breukelen. Binnen het bestuur heb ik de functie van penningmeester en samen met mijn zus Maartje beheer ik de social media.

Ik heb kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Kunst en Historisch Bezit van ABN AMRO. Daarnaast ben ik ambassadeur voor Emma@Work. In mijn vrije tijd bezoek ik graag diverse kunstmusea, maak ik graag citytrips naar het buitenland, ga ik regelmatig naar concerten van nationale en internationale artiesten en kijk ik graag films en series.

Het lijkt me een goede manier om meer betrokken te zijn bij de familiestichting. Ik ben op meerdere reunies aanwezig geweest en ik hecht

erg veel waarde aan dat de stichting wordt voortgezet in de toekomstige generaties. Ik kijk er erg naar uit om de toekomstige en huidige generatie Knot(t)en te zien bij de familiebijeenkomsten.

naar bovenMaartje Knottnerus - secretaris / social media

Mijn naam is Maartje Knottnerus en ik ben 24 jaar oud. Ik ben de jongste dochter van Hans Knottnerus en de kleindochter van Bauke Knottnerus. Rob Knottnerus, de voorzitter van de stichting is mijn oom. Ik ben woonachtig in Breukelen.

Ik ben studente ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. In mijn vrije tijd ga ik graag eten met vriendinnen en ga ik zo vaak als het kan naar concerten.

Het betrekken van sociale media in de voortzetting van ledenwerven en naamsbekendheid vind ik belangrijke aandachtspunten. Ik zal mij zo goed mogelijk inzetten om de familiestichting te beheren en te behouden. Ik hoop u allen op de volgende familiebijeenkomst persoonlijk te mogen ontmoeten.naar bovenAnnemarie Knottnerus

Jullie kunnen mij in de genealogie van de geslachten KNOT(T)NERUS terugvinden onder nummer XI.44 (code 656.464.31 (XII.25). Mijn grootvader Arnold is overleden toen ik nog geen twee jaar oud was, helaas kan ik mij van hem niets meer herinneren. Mijn oma wist altijd wel veel over directe familie(leden) te vertellen, sprak daar zelfs met veel liefde over, maar omdat ik deze mensen nauwelijks ontmoette, heb ik ook daar niet echt veel herinneringen aan. Een echt familie Knot(t)nerusmens ben ik niet één twee drie te noemen, op een reünie ben ik nog nooit geweest, en behalve met mijn ouders en broer (en zijn Knottneruskinderen) heb ik weinig contact met andere Knot(t)nerussen.

‘t Knottekistje heb ik vanaf uitgave één gelezen. Ik vond en vind dat een sympathiek initiatief, en was ook altijd bereid een financiële bijdrage te leveren om de verspreiding mogelijk te maken.

Daarnaast vind ik mijn achternaam gewoon leuk. De naam wordt herinnerd. Heel vaak komen er mensen op mij af die ik niet meer herken, maar die ooit iets met mij hebben ondernomen of iets van mijn hand hebben gelezen, en mijn naam hebben onthouden. Of vragen of ik familie van die en die Knot(t)nerus ben, als zij ooit iemand hebben ontmoet met dezelfde achternaam. Dat is natuurlijk altijd ergens in de verte wel het geval, ik geef dan ook aan dat ik thuis een boek heb waarin ik de betreffende Knot(t)nerus kan opzoeken. Ook leuk! Daarnaast wordt Knottnerus lekker vaak verkeerd uitgesproken, verkeerd gespeld en verbasterd. Aanleiding genoeg dus om het over de naam te hebben, met vaak leuke gesprekjes tot gevolg. Een naam die mij iets doet, daar wil ik dus best wel iets voor doen. En zo mogelijk meer naamgenoten leren kennen. De meeste energie krijg ik van het samen met anderen iets oppakken, en er dan tempo achter zetten zodat je daadwerkelijk resultaten ziet. Ik zet mij dus graag binnen het bestuur in voor werkzaamheden die dat in zich hebben. Daarnaast vind ik het ook erg leuk dat wanneer je een leuk idee hebt, je dit deelt en met jou te gaan kijken hoe we dit handen en voeten kunnen gaan geven. Neem gerust contact op!

naar bovenWillemijn Knottnerus

Ik ben 23 jaar oud, de oudste dochter van Rob Knottnerus en kleindochter van Bauke Knottnerus. Op dit moment woon ik al een paar jaar in Utrecht, en ben ik lid van een studentenvereniging. Momenteel bevind ik mij in het laatste jaar van de studie Human Resource Management en ga ik na dit jaar beginnen met de master Arbeidsrecht. Een van mijn hobby’s is reizen, ik heb het geluk dat ik vele verschillende landen heb mogen bezoeken.

Mijn interesse in ‘t Knottekistje is al van een aantal jaren terug. Echter, ik vond mijzelf destijds op die leeftijd nog niet geschikt voor een positie in het bestuur. Op dit moment acht ik mijzelf beter in staat om een bijdrage te leveren aan onze familiestichting. Niet elke familie heeft een stichting en daarom vind ik dat dit gekoesterd mag worden. Eén van mijn doelen is om de familiegeschiedenis ook onder de aandacht te brengen bij de jongere generatie.naar boven

 
© Stichting Fam. Knot(t)nerus